Jste zde

Nehoda při potápění se směsmi

Vydáno dne 05. 11. 2002
Autor: Andrew Georgitsis
Překlad: Lenka Felcmanová

Posílám tuto zprávu za Andrew Georgitsise, který je v Japonsku na tréningu s rebreathery. Poslal mi následující informace, ale od odjezdu nemá přístup k emailové schránce. Posílám ji tedy za něj, vím, že by chtěl, aby tyto informace byly zveřejněny. Vše nejlepší, Jarrod Jablonski?

V tomto emailu, v našich GUE kurzech a v našich projektech stále zdůrazňujeme, že potápěči musí pečlivě rozpoznat skutečné riziko, které během ponoru podstupují. Při potápění s plyny, kyslíková toxicita zůstává jedním z největších a stále podceňovaným rizikem. Nezodpovědné míchání, zmatené značení/procedury a lehkomyslní potápěči jsou v těchto případech téměř výlučně viníky. Následující skutečný příběh zobrazuje, jak přespřílišná sebejistota mohla stát člověka život. Radím vám, abyste si tento příběh přečetli a uvědomili si riziko, kterému můžete vystavit sebe nebo svůj tým.

Během kurzu Tech 1 v Chorvatsku tento a minulý týden jsme se setkali s následujícím incidentem, který byl poučením pro nás všechny. To je také důvod, proč jsme se rozhodli jej zveřejnit. Kurz byl pořádán v Chorvatsku na ostrově Pag. Počáteční část kurzu, zásady DIR a jednání v krizových situacích pokračovaly dobře, tréningu se účastnili studenti, já a Richard Lundgren. Po dvou dnech základní teorie a čtyřech dnech tréningu krizových situací jsme mohli pokročit dál k tréningu, kde studenti uplatní své získané zkušenosti. Během tohoto tréningu si studenti naplánují a provedou dva ponory do maximální hloubky 36 metrů, na 30/30 Triox směsi a dekomprese na Nitroxu 50.

Organizace kurzu byla zajišťována místní potápěčským zařízením. Majitel zařízení se také účastnil kurzu. Šestý den po návratu z tréningu, potápěč X, který je také majitelem potápěčského zařízení, si v noci začal plnit láhve na ponor další den. Dost zvláštní v Chorvatsku bylo, že stejný "připojovací díl" ventilů (závity) je používán pro všechny plyny, může snadno dojít k záměně u těch, kteří nejsou dost opatrní. Ve skutečnosti, potápěč X popletl zásobovací láhve, bohužel naplnil své lahve kyslíkem místo helia. Nevěnoval přílišnou pozornost pokynům instruktorů o tom, jak je velmi důležité analyzovat své plyny a označil všechny své láhve analýzou, ve skutečnosti však láhve nikdy analyzovány nebyly. Taková chyba samozřejmě dostala jak potápěče tak celý tým do obrovského rizika; v tomto případě ho to téměř stálo život. Jednotlivci musí mít na paměti, že k následným problémům nedojde ve vakuu a zachránci a další členové týmu jsou v ohrožení, když podstupují extrémní výkony, aby zajistili bezpečí ostatních členů týmu.

Po řádném procvičení před ponorem (vykonáno za sedm minut) byly obě skupiny připraveny na ponor. V devatenácté minutě ponoru na mě potápěč X zasvítil, aby upoutal mou pozornost. Vytáhl svůj regulátor z pusy (jako kdyby mi chtěl dát OOA) a v 36 metrech se začal zmítat v křečích. Okamžitě jsem mu dal svůj regulátor, levou rukou jsem ho chytil za výstroj a snažil jsem se dát mu regulátor do pusy. Jeho křeče byly velmi silné a já jsem zpočátku nemohl dostat regulátor do jeho pusy. Plaval jsem s ním blíž ke stěně, abych se vyhnul tomu, že nás odnese proud. Potápěč X se zmítal v křečích dobré dvě minuty. Potom jsme začali stoupat, měl jsem svou pravou ruku pod jeho, držel jsem ho pevně, zatímco jsem mu držel regulátor v puse. Během toho jsem se snažil zajišťovat, aby zůstával otevřený průchod vzduchu.

Potom jsem stoupali a s pomocí mého asistenta jsem levou rukou kontroloval veškerý vztlak. Trvalo asi jednu minutu, než jsme se dostali do 17 metrů; tam se začal potápěč X znovu zmítat v křečích. Byl v křečích, když jsem ho pomalu dostával na hladinu. Na hladině jsem zavolal na naši loď, která byla připravena ihned zasáhnout. Sundal jsem svoji a jeho masku a připravil jsem se na dýchání z úst do úst. Naštěstí dýchal, takže to nebylo nutné. Sundali jsme mu výstroj a položili ho do Zodiaku.

Poté, co jsme zajistili, že všichni potápěči jsou bezpečně na hladině bez toho, aniž by potřebovali dodatečnou dekompresi, rozhodli jsme se vyrazit zpět do přístavu, kde už na nás čekala sanitka. Během cesty ke břehu začal potápěč X přicházet k sobě, zlepšila se mu barva a jeho dýchání bylo pravidelnější. Během zpáteční cesty do přístavu jsme mu podávali kyslík a ve chvíli, kdy jsme připluli, cítil se a vypadal mnohem lépe. Když jsme dorazili do přístavu, sanitka ho naložila a odvezla do nemocnice na další testy. Testy prokázaly, že nemá poškozené plíce ani kesonovu nemoc a jen kvůli opatrnosti si ho nechali na další pozorování.

Pozdější analýzy prokázaly, že láhve potápěče X byly nesprávně označeny. Proto jsme se rozhodli zkontrolovat láhve všech zbývajících potápěčů a výsledkem bylo to, že jediné špatně označené láhve patřily právě potápěči X. Ukázalo se, ačkoliv byly láhve označeny 30/30, ve skutečnosti dýchal 50,1 %.

Ačkoli tato událost skončila dobře, byla plná potencionálního nebezpečí. Všichni potápěči by si z toho měli vzít ponaučení, které se týká správné analýzy plynů a označení lahví. Platí to jak v případě, že plní láhve sobě nebo jim plní láhve ostatní. V tomto konkrétní případě potápěč X dal přednost vlastnímu plnění lahví a nepozornost vedla k naplnění lahví špatnou směsí. Potápěč mi později řekl, že si je plně vědom své chyby, stydí se za svou aroganci a je velmi vděčný, že je naživu. Doufám, že tento příběh pomůže ostatním, aby si uvědomili, že malé zanedbání se často vymstí a mohou se stát zdánlivě nemožné věci a také se stanou. Nevěnovat pozornost procedurám může způsobit nehodu velmi rychle.

Andrew Georgitsis
GUE Training Director
 

Rubrika: