Jste zde

DIR-CAMP 5 x jinak 1.

DIR-CAMP 5 x jinak

 

Část 1.

 

 

 Během letošní zimy proběhne 5 x dir-camp pro veřejnost na bazénech po celé ČR . Plán na tyto tréninky nazvané DIR-CAMP byl vypracován instruktory školy dir-pro a potápěči dir-cz. Každý z řady těchto tréninků je zaměřen na specifický druh potápění a první z nich, který proběhl 24.11.2007 byl zaměřen na potápění v jeskyních a v overhead prostředí obecně.

 

 

Tento trénink jsme se rozhodli poprvé rozdělit na dvě části, první jak již bylo zmíněno, proběhla na bazénu v Mělníku a druhá bude uskutečněna na otevřené vodě, kde si účastníci campu vyzkouší co se na bazénu naučili v podmínkách, které se více přibližují reálnému prostředí.

 


 První část, která proběhla na bazénu ke spokojenosti, jak doufám, všech zúčastněných, byla rozdělena do dvou fází, první byla teoretická a druhá obsahovala několik ponorů. První z těchto ponorů byl pouze tréninkový, k získání potřebných dovedností a ostatní reálně simulovaly ponor v jeskyni s řešením vzniklých situací.

 

 

Tento ponor byl již poměrně složitější a týmům byly nasimulovány situace, které mohou při potápění v uzavřených prostorách nastat a nedokázat je vyřešit, může znamenat velmi fatální následky (během těchto ponorů jsme otestovali novou pomůcku která cvičící dovedla blíže k reálným podmínkám a jistě si u cvičících získala značnou oblibu již v prvních okamžicích svojí krátké existence).

 

 

DIR-CZ má za svou dobu působnosti v této oblasti bohaté zkušenosti, které se prostřednictvím těchto tréninků snaží předávat dál. Přes náročnost nasimulovaných situací (někteří si z vlastní iniciativi vytvářeli krizové situace sami), a přes značné oběti na životech (naštěstí pouze fiktivních), ze špatně řešených situací, všechny týmy tento jeskynní ponor zvládly a zdárně se vrátily z DIR-CAMPu zpět domů. A jak doufáme, všichni kteří se této akce zúčastnili jsou nyní o něco zkušenější a třeba i zde nabyté zkušenosti uplatní během svých následujících ponorů, aby je učinili opět o něco bezpečnější.

 

 

 

Na další z řady DIR-CAMPů se těší jejich spoluorganizátoři Lukáš a Jirka!

 

Rubrika: