Jste zde

Proč DIR aneb co mě vedlo k DIR potápění

 

 

Tomáš Koňařík

Jako každý jsem začal s potápěním proto, že mne fascinoval pohyb v trojrozměrném prostoru pod hladinou. Cesta byla v kurzu, který jsem absolvoval, jako klasicky rekreační záležitost. Škola, která mě základní dovednosti naučila, se výhradně orientovala na rekreační potápění a o nějaké jiné cestě se ani nezmiňovala. Jako každý informacechtivý začátečník jsem začal horlivě studovat všechny weby a pročítat články o různých expedicích a hloubkových ponorech. Neustále opakované slovíčko DIR mě začalo zajímat stále víc. Nevěděl jsem, proč to ostatní dělají správně a já vlastně ne. Hlavní zlom přišel, když jsem se začal potápět s lidmi, kteří používali výstroj, která by se dala za DIR výstroj považovat. Postupem času jsem přišel na to, že to není jen o výstroji, ale že je třeba změnit některé návyky a postoje k potápění. Jedním z nich je i pravidelný trénink nejen v bazénu, ale např. na konci každého "běžného ponoru" absolvuji malé cvičení. Technické kurzy s DIR podtextem nemalou měrou ovlivňují mé chápaní, ale také ukazují, jakou cestou se dál ubírat. Neustálé zdokonalování sebe sama mi umožní dosáhnout za hranice běžného potápění efektivněji, bezpečněji a s nadějí, že jednou to opravdu budu dělat správně.... Dveře jsou otevřeny, stačí vejít.

 

 

Zdeněk Dušek

Moje cesta k DIR potápění:
Když jsem poprvé slyšel slovo DIR a začal jsem se o DIR potápění trochu zajímat, byl  jsem k tomu   spíše skeptický. Navíc, instruktor mého prvního tech kurzu byl, co se týká výstroje, velkým strokem.
To mě k mému pohledu na DIR potápění moc nepřidalo. Později, když jsem kurz dodělal a začal se trochu víc potápět,  jsem postupně začal měnit různé věci kvůli jejich funkčnosti a má výstroj se stále více přibližovala DIR výstroji.
Největším zlomem v mém pohledu na DIR potápění bylo, když jsem měl možnost vidět kurz GUE Fundamentals, který učil A.G. v Chorvatsku. Tam jsem zjistil, že DIR není jen o výstroji, ale o celkovém přístupu, dovednostech a týmové práci. Od té doby se snažím být DIR potápěčem...

 

 

 

Piotrek Kaminski

Mé potápění a Hogarthian / DIR systém
Potápění je častí mého života, která mi dává hodně radostí - asi takhle bych shrnul můj pohled
na potápění a přístup k němu. Co z toho plyne? V první řadě to, že se z ponoru chci vždy vrátit, abych se mohl věnovat zbylým částem mého života. Dále, že mi potápění musí dávat radost.
Příjemný pocit z ponoru mám, když probíhá  pohodlně, nemusím se moc zabývat samotnou technikou potápění a můžu si ponor vychutnávat. Pohodu během ponoru prožívám, kdy jsem na něj připraven po psychické, fyzické a technické stránce. Vím, že tohle můžu říct také o partnerovi, a věřím, že
v případě problémů neohrozíme sebe navzájem, ale naopak budeme si schopni pomoci. Jelikož jsem se nenarodil s ploutvemi a nedýchal jsem od začátku z přístroje, plyne z toho, že se tyto věci musím naučit. A to, co jsem se naučil, bych měl zdokonalovat, aby se to stalo přirozené, jako dýchání - abych o tom nemusel přemýšlet. Když se na to podívám jako na celek, připadá mi rozumné jit cestou nakreslenou systémem Hogarthian / DIR, ve kterém všechny prvky bezpečnosti, připravenosti, spolupráce a techniky jsou obsažené a provázané. Zároveň mi připadá rozumné jit cestou, kterou už někdo vyzkoušel a osvědčila se v různorodých podmínkách - od čistě rekreačního, pohodlného potápění s pozorováním rybiček na rafě, přes ponory na vracích až po náročné z pohledu logistiky, bezpečnosti, fyzické kondice a přírodních podmínek ponory v jeskyních. Tu cestu jsem zvolil…

 

Rubrika: