Jste zde

RB-80 SCR rebreather

Vydáno dne 15. 03. 2003

Přeložil: Dan Frolec

 

 

Halcyon představuje další generaci rebreatherové technologie: RB 80. Extrémní potápěčské aktivity jasně ukazují, že Halcyon je prokazatelně jeden z nejlepších a nejpoužitelnějších rebreatherů.

Potápěči od mrazivých vod Atlantiku po jeskyně Woodville Karst Plain spoléhají na Halcyon Rebreather pro jeho jedinečné provozní vlastnosti nabízející spolehlivost, bezpečnost a intuitivní potápění s rebreatherem. Žádný jiný rebreather na světě není používán tak konzistentně a efektivně jako Halcyon, zejména pro hloubkové vrakové ponory a hloubkové, časově náročné jeskynní průniky. Provozní časy Halcyon rebreatheru často přesahují 6 hodin pod hladinou v hloubkách okolo 100 metrů.Extrémně intuitivní a velmi spolehlivý operační systém Halcyonu vylučuje chyby, které mohou znamenat nic menšího než rozdíl mezi uspěšnou a neúspěšnou akcí. Jednoduchost, která dává Halcyonu výhodu při extrémních ponorech, je stejně důležitá i v méně náročném prostředí - copak byste na vašem ponoru nechtěli stejnou záruku bezpečnosti jako potápěč při extrémním průniku s Trimixem, desítky metrů hluboko, kilometry od denního světla?

Pokud se dobrá pověst Halcyonu do této doby zakládala na bezpečnosti provozu, nyní přidáváme na seznam výhod také velikost, váhu a manévrovatelnost. Neustálý vývoj novinek v Halcyonu se nyní promítá do Halcyonu RB 80, který spojuje všechny jedinečné a prověřené prvky Halcyonu do jednotky menší než hliníková 10 l potápěčská láhev.

Na základě patentované technologie Halcyon zahájil vývojář Reinhard Buchaly práci na další revoluci v oblasti rebreatherové techniky. Pří vývoji tohoto revolučního designu se tým zaměřil na zmenšení prověřené technologie Halcyonu do nové jednotky, o 1/3 menší než původní Halcyon rebreather, při současném zvětšení objemu scrubberu a přidání patentovaného automatického systému odstraňování vody.

p?vodní Halcyon rebreather, p?i sou?asném zv?t?ení objemu scrubberu a p?idání patentovaného automatického systému odstra?ování vody.

Vlastnosti výrobku:
- menší než hliníková láhev 10 l
- 8,5 liber scrubber, nabízející průměrně 10-ti hodinovou operační dobu při mírné teplotě vody
- poměr využití plynů 8:1
- plně kompatibilní se všemi druhy dýchacích směsí od Nitroxu po Trimix
- automatický systém pro shromažďování a odstraňování vody
- je to Halcyon RB80, který stanovuje rekordy

Halcyon RB 80 rebreather - popis systému

Před příchodem Halcyonu byly na trhu nabízeny obecně dva rebreatherové operační systémy v různých konfiguracích: rebreathery s plně uzavřeným okruhem (CCR) a aktivní rebreathery s polouzavřeným okruhem (SCR).

CCR systémy využívají složitou elektroniku pro míchání dýchacích směsí kyslíku s jinými plyny jako jsou dusík a helium. CCR jsou nejvíce využívané při riskantních vojenských operacích, kdy účast podpůrných týmů, neustálý výcvik a nákladná údržba snižuje provozní rizika.

 

 

SCR přístroje rozšiřují kapacitu odstraňováním oxidu uhličitého z vydechované dýchací směsi a opětovným využitím zbývající časti výdechu. Nejrozšířenější SCR systémy mohou vytvářet velmi rozdílné úrovně kyslíku ve vdechované směsi, což značně zvyšuje riziko hypoxie. Zmíněné rozdíly v obsahu kyslíku u těchto přístrojů z velké části odstraňují dekompresní výhody plynoucí z dýchání např. Nitroxu.

Halcyon rebreather poskytuje dýchací směs tak, jak to vyžaduje rytmus dýchání potápěče, nabízí nesrovnatelně méně variací úrovně kyslíku a lepší předvídatelnost. Regenerace plynu je zahajována mechanicky potápěčovým nádechem. Výhoda dýchání dýchacích směsí jako je Nitrox, Trimix je maximalizována podstatným snížením rozdílů v úrovni kyslíku v porovnání se všemi ostatními systémy. Halcyonem vyvinutý princip dodávky plynu "podle požadavku" odstraňuje vlastní omezení CCR systémů, současně poskytuje podstatné zvýšení výkonu v porovnání se všemi jinými SCR přístroji.

Patentovaná technologie Halcyonu výrazně snižuje rozdílné úrovně kyslíku při různě náročných aktivitách potápěče ve srovnání s typickými SCR systémy s nepřetržitým průtokem. Navíc, tato funkce je spojena s přirozeně intuitivním "varováním" dávajícím potápěči okamžitý a jednoznačný signál, že zásoba dýchacích plynů bude brzy vyčerpána a funkce rebreatheru omezena.

Halcyonem patentované "odporové varování" dává celému systému opravdovou bezpečnostní rezervu. Vyčerpaný plyn je přímo doplněn, když potápěč vdechne, kdy dodávající ventily jsou aktivovány pohybem counterlung rebreatheru. Jiné SCR (CMFI) jednotky mohou selhat, aniž poskytnou potápěči jakékoliv varování. Naopak Halcyon systém vytváří zcela intuitivní a zřejmou indikaci při spotřebování dýchací směsi. Pokud tedy je zásoba dýchací směsi blízko vyčerpání, potápěč dostává stále menší a menší dávky směsi, až se dodávka úplně zastaví. Tato varovná funkce signalizuje potápěči, aby jednoduše přepnul na záložní systém otevřeného okruhu, který je integrován do náustku rebreatheru.

 

 

 

Rubrika: