Jste zde

KDO JE DIR-CZ

 Skupina DIR-CZ figuruje na české potápěčské scéně od roku 2000 a i když si své místo již dávno vydobyla a udává krok DIR potápění na české potápěčské scéně, většina lidí ani moc neví, kdo vlastně jsou a co dělají. Proto se pokusím zformovat tento text o tom „Kdo je DIR-CZ."

 DIR-CZ Je to občanské sdružení, které bylo založeno členy potápěčského klubu Blue-cell, působící v Praze od roku 1997. Tato skupina vznikla, jako technická větev, se zaměřením na jeskynní potápění a potápěním k vrakům, které nejsou komerčně potápěné. Také jako snaha demonstrovat, jakou cestu v potápění považují jeho členové za nejlepší. Proto byl název vytvořen ze zkratky DIR (Doing It Right) a CZ, která představuje příslušnost jejích členů a hrdost na to kam patří. Filosofie DIR, kterou se tato skupina řídí, vznikla v devadesátých letech a byla vytvořena americkými jeskynními potápěči. Byla úspěšně použita při mnoha průzkumech zatopených jeskynních systémů, jako například při projektu ve Wakulla Springs „WKPP", „EKPP" a mnoha dalších po celém světě. A stejně jako tato filozofie, prošlo i DIR-CZ od svého vzniku velkým vývojem.

 Členové DIR-CZ představují zkušené technické a jeskynní potápěče certifikované v celosvětově uznávaných výukových systémech GUE, TDI, a NAUI.

 V minulosti se DIR-CZ podílelo na průzkumu termálních jeskyních systémů Molnár Janos v Budapešti a mapování jeskyní v rumunských Karpatech Pestera is Verna, potápěli se ve francouzských jeskyních Emergence Du Ressel, Fontain de Trumfe, St. George, atd. Během expedic do Floridských jeskyních se potápěli v Ginnie Springs, Telford Springs, Manatee Springs, Little River a Forty Fathom Grotto a mnoha dalších. Osobně prováděli průzkum v důlním díle Chrustenice v roce 2004, kde vybudovali nové schodiště a nově vyvázali svážnou a vlečnou jámu a propojku. Současně byl vytvořen i filmový dokument zobrazující stav zatopených chodeb a jejich potápěčský průzkum. V současné době skupina pracuje na vytváření filmu o zatopeném hlubinném dole, podílejí se na testování nové výstroje a z členské základny vznikla i nová škola jak rekreačního, tak i technického, jeskynního a rebreatherového potápění „DIR-PRO". 

 Plánovanou další činností skupiny, bude vytvoření bezpečné lokality pro výcvik potápění v uzavřených prostorách a propagovat bezpečnější cestu v potápění. Dále pak připravujeme nový projekt na průzkum zatopených starých důlních děl, které prozatím nebudeme zveřejňovat a organizovat expedice za účelem průzkumu jeskynních systémů a objevení několika méně známých vraků nejen válečných lodí.