Jste zde

Cvik č.2 postup při V-drillu

Vydáno dne: 24.6.2013

Autor: David Bechr

V-drill - kontrola a nácvik otevírání ventilů.

Další cvik který používáme je V-drill, slouží pro kontrolu otevření našich ventilů a pro nacvičení ovládání ventilů při závadě na manifoldu nebo ventilech. Provádí se zpravidla pod vodou, před začátkem našeho ponoru. Potápěči se postaví tváří proti sobě, na předem dohodnuté hloubce (max. 3metry) a v trimu.

 

 

 

 

První potápěč dá signál pro cvik a po odsouhlasení začíná cvičit, úkolem druhého potápěče je udržovat předem dohodnutou hloubku za účelem reference a kontrolovat správnost cviku. Krátkými pohyby světla dáváme teamu informaci o zavírání ventilu.

Před začátkem cvičení zkontrolujeme zmáčknutím sprchy backup automatiky že je funkční a dává plyn, pravou rukou zavřeme ventil primární automatiky, poté pravou rukou vyjmeme regulátor z úst připneme ho na pravý D-ring a zároveň levou rukou do úst vložíme backup regulátor. Ventil primární automatiky otevřu pravou rukou, odepnu primární regulátor z D-ringu, přesvědčím se zmáčknutím sprchy že dává plyn a vložím ho do úst.

Pravou rukou uzavřu můstek manifoldu, po uzavření pro kontrolu dám ruku před sebe, poté ventil opět otevřu. Světlo vložím do pravé ruky, levou rukou uzavřu ventil backup automatiky, světlo vrátím na levou ruku a pravou vypustím přes sprchu regulátoru plyn. Světlo opět vezmu do pravé ruky a levou otevřu ventil backup automatiky, světlo dám zpět na levou ruku a pravou zkontroluji pomocí sprchy funkčnost backup regulátoru.

Poslední část tohoto cvičení je kontrola otevření všech ventilů, dělá se ve stejném pořadí, ventily se otáčí jen o půl otáčky a vrací se zpět do plně otevřeného stavu. Po provedení cviku si vyměním signál O. K. s teamem. Kontrolující potápěč sleduje průběh a správnost celého cvičení, kromě udržení referenční hloubky pečlivě sleduje správnost otevření buddyho ventilů.

 

Rubrika: